Meteen naar de inhoud

Leveren en Retour

Onze algemene voorwaarden voor leveren en retournering van bestelde producten

 • Vermelde prijzen voor producten in onze webwinkel zijn onder voorbehoud, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • Bestellingen worden verstuurd door koeriersdienst DHL, als brievenpost of als pakket-aan-huis. Afhalen bij een lokaal DHL-servicepunt behoort tot de mogelijkheden onder de daarvoor geldende verzendkosten.
 • Bij bestellingen binnen Nederland boven € 50,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
 • Bij bestellingen buiten Nederland binnen Europa boven de € 60,- tot 350 gram worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
 • Van bestellingen naar het buitenland binnen Europa onder de € 60,- en/of boven de 350 gram worden de kosten in overleg bepaald. Waarschijnlijk is PostNL daarvoor de voordeligste verzendmogelijkheid.
 • Betaling altijd vooraf bij de bestelling, via Ideal, PayPal of Bankoverschrijving.
 • Bestellingen zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht worden uitgevoerd. Het streven is één á twee maal per week gedane bestellingen te verwerken. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een minimum- of een maximumleveringstermijn. Eventuele vertraging van de levering, bijvoorbeeld in verband met de productie / aanvulling van de voorraad zal in overleg met de klant worden afgestemd.
 • Bestelling afhalen: alleen na overleg met GRADINKA Kruidentuinen via mail, telefonie of mondeling en bij uitzondering, kan een bestelling, gedaan via onze webwinkel, worden afgehaald op het adres van GRADINKA Kruidentuinen. Dit na betaling met Ideal, PayPal of Bankoverschrijving via de afrekenpagina van onze webwinkel. Verzendkosten, die met deze drie methoden in de betaling werden opgenomen, zullen door ons in dit geval vervolgens in mindering worden gebracht.
  Contante betaling, na bestelling op onze webwinkel, is, wederom bij uitzondering, mogelijk bij ontvangst van de bestelde goederen op ons adres. Hiervoor kan in onze afrekenpagina alleen als betaalmethode voor ‘Bankoverschrijving’ worden gekozen, maar met achterwege lating van de daadwerkelijke overboeking door de klant. Bij ontvangst van de bestelling op ons adres moet hiervoor dan eerst contant worden betaald, waarbij automatisch berekende verzendkosten door ons in mindering worden gebracht. De betreffende status ‘In afwachting van Bankoverschrijving’ in ons overzicht wordt door ons hierna als voldaan gemarkeerd.
 • Beschadiging van verzendingen tijdens transport, alsmede het niet ontvangen hebben van een verzonden bestelling zijn voor risico en rekening van de klant. In dat geval en met in achtneming hiervan kan GRADINKA Kruidentuinen in overleg met de betreffende klant overwegen de betreffende bestelling opnieuw te verzenden met 50% korting op de betreffende bestelling, met uitzondering van verzendkosten.
 • Op verzoek van de klant kan, tegen meerprijs, de bestelling verzekerd verstuurd worden.
 • Het retourneren van een bestelling kan alleen bij ongeopende verpakking én alleen ná overleg met GRADINKA Kruidentuinen, waarbij de retourverzendkosten voor rekening van de klant komen.
 • In geval van overmacht is GRADINKA Kruidentuinen niet gehouden de verplichtingen aan de klant na te komen. Onder overmacht wordt verstaan: calamiteiten als brand, natuurrampen, ziekte of overlijden, computer- en energiestoringen, of achterwege blijven van (tijdige) levering door toeleveranciers.
 • Het reeds betaalde geld van bestellingen die niet geleverd kunnen worden, zal worden teruggestort.
 • GRADINKA Kruidentuinen zet zich in voor het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de producten. De verzorgingsproducten zijn minimaal nog 6 maanden na levering houdbaar.De zaden die wij leveren zijn van het afgelopen seizoen, of het betreft zaden die bij een kiemtest 80 % opkomst hebben laten zien. Vanwege de invloed van natuurlijke factoren op ontkieming bij het zaaien kunnen wij geen garantie geven op het daadwerkelijke opkomstpercentage.
 • Aan onvolkomenheden op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • GRADINKA Kruidentuinen behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en/of aan te vullen en deze via de website te publiceren.
 • Op deze algemene leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Als zodanig opgemaakt op 14 december 2019